Chciałbym wprowadzić sukcesora lub inwestora

zarząd zewnętrzny

„natura nie znosi próżni”

Natura nie znosi próżni, więc dlaczego w biznesie miałoby być inaczej?

Obawy właścicieli przed przekazaniem decyzyjności komuś, kto nie brał udziału w tworzeniu firmy, są bardzo duże i po części zrozumiałe. Występują niezależnie, czy mowa o młodym sukcesorze powiązanym z właścicielem więzami rodzinnymi, czy też o doświadczonym menadżerze, który przychodzi z zewnątrz organizacji. Dlatego koniecznym jest, aby się do tego procesu przygotować, ponieważ w każdej organizacji nadchodzi taki moment i czekanie do ostatniej chwili wiążę się z ryzykiem, że postawi się na złego konia. W szczególności, gdy w rodzinny biznes zaangażowanych jest kilkoro dzieci i rodzice muszą obiektywnie zdecydować, kto jest gotowy podjąć wyzwanie przejęcia przywództwa i będzie pierwszy w kolejce do sukcesji. Może zdecydowanie łatwiej jest w rodzinach królewskich w przypadku sukcesji tronu, ponieważ od początku wiadomo, kto przejmie władzę, jednak gdy przyjrzymy się umiejętnościom i predyspozycjom tego czy innego następcy tronu, to możemy dostrzec duże podobieństwo do problemów sukcesji biznesowej. Ale to tak na marginesie.

Jak wcześniej wspomnieliśmy, okres przejściowy między podjęciem decyzji o oddaniu władzy a jej przejęciem to długotrwały proces. Zdarza się jednak, że firma staje przed tym trudnym zadaniem z dnia na dzień, w momencie totalnego zaskoczenia bądź ma na to bardzo mało czasu.

Wychodząc naprzeciw takim sytuacjom, możemy zaoferować Państwu fachową pomoc w zakresie:

1.stworzenia zarządu zewnętrznego, zbudowanego z fachowców, którzy w określonym przez Strony czasie:

  • szybko i płynnie zajmą się działaniami operacyjnymi w firmie
  • wezmą odpowiedzialność za decyzyjność i dalszy rozwój firmy
  • będą służyć jako centrum konsultacyjne i doradztwo personalne
  • wykreują rozwiązania i kierunek strategii

przy jednoczesnym:

2.stworzeniu Rady Nadzorczej, zbudowanej z członków rodziny (dzieci właściciela), którzy dzięki ścisłej współpracy z firmą Biznes Up:

  • zostaną przygotowani merytorycznie i praktycznie do zarządzania firmą
  • będą pełnili funkcje nadzoru w firmie
  • wezmą udział w planowaniu rozwoju firmy
  • po okresie przygotowawczym przejmą funkcję Zarządu

Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań firma może się prawidłowo rozwijać i planować cele długoterminowe, przy jednoczesnym przygotowywaniu się następców w potrzebnym dla nich czasie, po którym prowadzenie rodzinnego biznesu będzie dla nich prawdziwą pasją.

W czym jeszcze

możemy pomóc

aby zapewnić

przyszłość

Twojej firmie?


Szukam rozwoju dla swojej firmy

Chciałbym wprowadzić sukcesora lub inwestora

Potrzebuję ludzi, tworzę nowy dział, itp.

Chciałbym, aby moje produkty były rozpoznawalne na rynku

Szukam nowych rynków dla mojej firmy w Polsce i za granicą

Szukam nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie

Szukam nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie

Agro Up