Chciałbym wprowadzić sukcesora lub inwestora

nowy inwestor

„jedno się kończy, drugie się zaczyna”

Nadchodzi czas, gdy właściciel przedsiębiorstwa dochodzi do wniosku, że potrzebuje nowego udziałowca lub inwestora, który stworzy szansę intensywnego rozwoju firmy, ponieważ:

 • w firmie brakuje sukcesora
 • firma osiągnęła maksimum swoich możliwości
 • konkurencja zdecydowanie przejęła rynek
 • właściciel chciałby przekierować swoje inwestycje w inne branże.

Abyśmy zaangażowali się w taki projekt, musimy mieć 100% pewności, iż sam właściciel jest zdecydowany na taki ruch. Dopiero wówczas przechodzimy do działania.

Jeżeli powód takiej decyzji wynika z przedstawionych powyżej punktów 1-3, to w pierwszej kolejności analizujemy stan faktyczny. Nasz główny kierunek działalności to wprowadzanie firm na wyższy poziom rozwoju. Dzięki przeprowadzonemu audytowi i zaleceniom po audycie wskazujemy klientowi kierunek rozwoju oraz konieczne do wdrożenia zmiany. Dopiero po tym etapie podejmujemy decyzję i przechodzimy do czynności związanych z pozyskaniem nowego inwestora.

Etapy pozyskiwania nowego inwestora:

 1. Na podstawie informacji zebranych podczas audytu przygotowywana jest następująca dokumentacja:
  • teaser inwestycyjny – zawierający niezbędne dane przedsiębiorstwa wraz z uwzględnieniem wyników finansowych i strategii firmy, który powinien być na tyle atrakcyjny, aby zainteresować inwestorów
  • zalecenia Biznes Up – przygotowane przez zespół Biznes Up, na podstawie wcześniejszego audytu, które wskazywać będą potencjał rozwojowy firmy wraz z propozycją konkretnych działań, jakie powinny być wdrożone, aby osiągnąć sukces.
 2. Akceptacja przygotowanej dokumentacji przez właściciela przedsiębiorstwa.
 3. Przygotowanie listy potencjalnych inwestorów.
 4. Przedstawienie projektu potencjalnym inwestorom.
 5. Doprowadzenie do spotkania zainteresowanego inwestora z właścicielem firmy oraz koordynacja dalszych działań zmierzających do zawarcia umowy między stronami.

W czym jeszcze
możemy pomóc
aby zapewnić
przyszłość
Twojej firmie?


Szukam rozwoju dla swojej firmy

Chciałbym wprowadzić sukcesora lub inwestora

Potrzebuję ludzi, tworzę nowy dział, itp.

Chciałbym, aby moje produkty były rozpoznawalne na rynku

Szukam nowych rynków dla mojej firmy w Polsce i za granicą

Szukam nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie

Szukam nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie

Agro Up