Chciałbym, aby moje produkty były rozpoznawalne na rynku

strategie marketingowe

„najlepszą metodą przewidywania przyszłości, jest jej tworzenie”

Łączenie marketingu ze sprzedażą wydaje się być trudne. Często w organizacjach mówi się, że działania marketingowe to generowanie kosztów, a sprzedaż to dział, który musi na to wszystko zarobić. Co więcej, czasem przyjmuje się, że kiedy mamy do czynienia z porażką, to winny jest marketing, a kiedy mamy sukces, to benefity zbiera dział sprzedaży.

Jednak z całą stanowczością należy podkreślić, że z punktu widzenia biznesu współgranie obu kluczowych działów, a więc marketingu i sprzedaży, to podstawa sukcesu firmy. Nie ma marketingu bez sprzedaży i na odwrót. Ich spoiwem jest strategia marketingowo-sprzedażowa. Spina ona w całość wszystkie działania firmy i określa cele krótko- i długoterminowe.

Pracując zawodowo, niejednokrotnie uczestniczyliśmy w budowaniu takiej strategii. Staliśmy zarówno po stronie marketingu, jak i sprzedaży. Doskonale wiemy, że to bardzo złożony proces, który wywołuje wiele emocji i zużywa wiele energii po obu stronach. Jednak efekt końcowy, jakim jest dobrze opracowana i dla wszystkich zrozumiała strategia marketingowo-sprzedażowa, przynosząca zyski firmie, wart jest tego wysiłku i zaangażowania.

Jeśli właśnie budują Państwo strategię swojej firmy bądź planują ją wprowadzić i potrzebują wsparcia – jesteśmy do dyspozycji.

Co jeszcze

możemy zrobić

dla Twojego produktu?


Szukam rozwoju dla swojej firmy

Chciałbym wprowadzić sukcesora lub inwestora

Potrzebuję ludzi, tworzę nowy dział, itp.

Chciałbym, aby moje produkty były rozpoznawalne na rynku

Szukam nowych rynków dla mojej firmy w Polsce i za granicą

Szukam nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie

Szukam nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie

Agro Up